Van wiskunde tot biologie: de kracht van schoolbreed lezen

Voor de Vlaanderenleestdag delen we graag een handige tip voor leraren die zich willen inzetten om leesvaardigheid bij jongeren te verbeteren, zelfs als je een wiskundeleraar of biologieleraar bent. Met behulp van de boekenseries BoekenBoeien en Daar kun je op rekenen! kun je lezen op schoolbreed niveau effectief aanpakken. Want lezen doe je overal.

Schoolbreed lezen

Schoolbreed lezen betekent dat elke leraar begrijpend lezen centraal stelt, niet alleen de leraren Nederlands, maar ook leraren van andere vaklessen. Schoolbreed lezen vereist samenwerking. Een effectief beleid rond schoolbreed lezen houdt in dat elke leraar op de hoogte is van het plan, ongeacht of je wiskundeleraar of geschiedenisleraar bent.

Het gaat ook hand in hand met het stimuleren van leesplezier en leesmotivatie. Als je als leraar laat zien dat je geniet van lezen, zal leesmotivatie van de leerlingen en daarmee ook hun leesvaardigheid op een duurzame manier toenemen.

Tip om leesmotivatie te verbeteren: Houd drie keer per week, twintig minuten een leesmoment. Regelmatig lezen bevordert bij leerlingen de snelheid van het lezen. En het draagt bij aan beter begrijpend lezen. Door het regelmatig te doen, zullen leerlingen lezen ook ‘normaler’ gaan vinden.

BoekenBoeien & Daar kun je op rekenen!

In elke les gebruiken leerlingen taal- en leesvaardigheden. Begrijpend lezen is bijvoorbeeld cruciaal bij  wiskundige vraagstukken. Taal is ook nodig om concepten in de biologie en andere vakken te begrijpen. Overal is taal belangrijk en overal kun je taal oefenen.

Met de boekenseries BoekenBoeien en Daar kun je op rekenen! kun je schoolbreed lezen effectief integreren. Deze series bestaan uit leesboeken waarin je leerlingen al lezend nieuwe termen of schooltaalwoorden ontdekken die ze in andere vakken tegenkomen, zoals de vakken wiskunde, economie of biologie. Omdat de verhalen aansluiten bij de leefwereld van jongeren, kunnen leerlingen op een leuke en levendige manier werken aan hun woordenschat.

Met Daar kun je op rekenen! oefenen leerlingen zowel hun leesvaardigheid als hun wiskundevaardigheden. Want leesvaardigheid en wiskunde gaan hand in hand. Je hebt voldoende leesvaardigheid nodig om wiskundige vraagstukken te begrijpen. Deze boeken zitten vol met wiskundige termen waar leerlingen mee kunnen oefenen via een woordenlijst. In de acht boeken van de serie zitten 640 rekentaalwoorden verwerkt. Tijdens het lezen van deze meeslepende verhalen komen leerlingen op een laagdrempelige manier in aanraking met rekenbegrippen.

De boeken zijn met name geschikt voor de B-stroom in de eerste graad van het middelbaar onderwijs en voor leerlingen in het BuSo, vanaf 12 jaar. Ze zijn geschreven in toegankelijke taal, op leesniveau A2/B1, voor leerlingen die moeite hebben met lezen. Dé perfecte boeken voor schoolbreed lezen!