Disclaimer

Lezen voor Iedereen besteedt grote zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van data en prijzen in zijn webshop. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Lezen voor Iedereen, alsmede gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers, zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden die voortkomen uit kennelijke (type)fouten.

Websites van derden
Onze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Het gebruik van websites van derden is voor risico van de gebruiker. Lezen voor Iedereen wijst alle aansprakelijkheid voor de inhoud van voornoemde websites af.