Inzicht in de Vlaamse centrale toetsen: wat betekenen de resultaten?

De eerste resultaten van de Vlaamse centrale toetsen zijn binnen. Maar wat betekenen die resultaten nu? En is dit wel nieuwe informatie? In dit artikel lees je een beknopte samenvatting van deze resultaten en wat ze betekenen voor leerlingen en scholen van het secundair onderwijs.

Vlaamse toetsen

In april en mei legden Vlaamse leerlingen in het 4e leerjaar van het lager onderwijs en het 2e jaar van het secundair onderwijs digitale toetsen af voor wiskunde en Nederlands: de Vlaamse toetsen. De digitale toetsen zijn nieuw en ingevoerd om de huidige vaardigheden rond wiskunde en Nederlands (begrijpend lezen) te testen. In september krijgen scholen dan feedbackscores. Met die scores kunnen scholen werken aan hun beleid en dat waar nodig verbeteren.

Nederlands

De digitale toetsen voor Nederlands gaan vooral om begrijpend lezen. In deze toetsen worden rond een tekst vragen gesteld. Niet iedereen krijgt dezelfde vragen. De toetsvragen passen zich aan het niveau van de leerling aan. Scoort de leerling goed? Dan krijgt hij/zij moeilijkere vragen. Scoort de leerling minder goed? Dan worden de vragen gemakkelijker.

Resultaten

Uit de resultaten van de leerlingen in het secundair onderwijs blijkt dat een groot deel (94%) van de leerlingen in de A-stroom de testen basisgeletterdheid halen, maar dat een groot deel (67%) van die leerlingen de eindtermen van de A-stroom niet halen. Dit betekent dat zij wel geletterd zijn, maar dat ze de opgelegde eindtermen voor Nederlands voor hun leeftijd niet halen.

In de B-stroom halen nog minder leerlingen de eindtermen van de B-stroom (55%) en de minimumdoelen basisgeletterdheid (74%). Dit betekent dat 26% van de leerlingen niet geletterd is na de eerste graad van het secundair onderwijs.

De volgende cijfers komen uit de resultaten van de Vlaamse toetsen op de website van de Vlaamse overheid:

In de A-stroom:

  • - 94% de eindtermen basisgeletterdheid
  • - 67% de eindtermen van de A-stroom

In de B-stroom:

  • - 74% de eindtermen basisgeletterdheid
  • - 55 % de eindtermen van de B-stroom

Wat is er zo nieuw aan de resultaten uit de Vlaamse toetsen?

De eerste resultaten van de Vlaamse centrale toetsen zijn niet nieuw en bevestigen eigenlijk de resultaten van de PIRLS- en PISA-onderzoeken. Het nieuwe is dat de centrale toetsen als een meetstaf dienen voor scholen. Eind september krijgen scholen namelijk feedback op de centrale toetsen van hun leerlingen. Zo kunnen scholen zien hoe ze scoren ten opzichte van andere scholen en kunnen ze gericht werken aan hun schoolbeleid.

Resultaten verbeteren

Hoe kun je deze resultaten Nederlands verbeteren? De sleutel ligt in het oefenen van basisvaardigheden Nederlands zoals leesvaardigheid en begrijpend lezen. Leerlingen in de B-stroom hebben het vaak al moeilijk met lezen. Dat zien we ook aan de resultaten voor basisgeletterdheid Nederlands, die veel lager liggen dan bij de A-stroom. Jongeren in de B-stroom moeten blijven lezen en oefenen op begrijpend lezen.

Kies samen bijvoorbeeld een spannend boek uit in de klas. Het boek moet aansluiten bij de interesses van de leerlingen en hun leesniveau. Je kunt samen met je leerlingen een leesmoment inplannen tijdens het lesuur. Zo kun je bijvoorbeeld 15 minuten met je klas in stilte lezen. Op die manier worden ze in een rustige setting gedwongen om te lezen. Dit kan ervoor zorgen dat hun interesse wordt aangewakkerd voor een specifiek boek en dat ze het boek erna sneller gaan oppakken. Op die manier is de druk van huiswerk ook al wat minder groot doordat ze al een deel in de les hebben gelezen en kunnen leerlingen vooruitgang boeken met hun lectuur.

Wil je specifiek begrijpend lezen oefenen? Dan hebben wij ook speciaal lesmateriaal bij onze boeken! Aan de hand van het lesmateriaal wordt hun interesse en voorkennis geactiveerd. Daarna gaan leerlingen aan de slag met verschillende delen of hoofdstukken uit het boek. Dit zorgt ervoor dat de stof uit het boek langer bij de leerlingen blijft en dat zij zich betrokken voelen bij het boek.

Vind onze boeken en het lesmateriaal op onze website: www.lezenvooriedereen.be