Goed nieuws! Testscores van 12-jarigen stijgen

Uit recente artikels over het onderwijs bij leerlingen uit het zesde jaar (12-jarigen) blijkt dat leerlingen dit jaar beter scoren op het gebied van wiskunde, Nederlands en wetenschappen. Deze bevindingen komen voort uit een onderzoek van de KU Leuven voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Dat is een kleine opluchting, na de slechte PISA-resultaten van december. Waar gaat het precies over? En wat is er veranderd?

Na het slechte nieuws van de dalende PISA-resultaten komt dit nieuws als een opluchting. Leerlingen uit het zesde jaar scoren dit jaar hoger op tests op het gebied van wiskunde, wetenschappen en Nederlands in vergelijking met vorig jaar. Deze scores waren sinds 2019, sinds corona, slechter geworden. Dit jaar is het eerste jaar dat de scores weer beter worden.

Waar gaat het precies over?
Elk jaar worden er gestandaardiseerde tests afgenomen in Vlaamse scholen. De scores van deze tests worden aan het einde van het zesde jaar verwerkt door KU Leuven Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Sinds 2019 zijn de resultaten van deze tests steeds gedaald. Dit komt voor een groot deel door de coronapandemie, die ervoor heeft gezorgd dat veel leerlingen een enorme achterstand hebben opgelopen. Dit heeft ook een grote impact gehad op het mentaal welzijn van leerlingen, wat weer een negatieve invloed heeft gehad op hun studieresultaten. Ook de stijgende vraag naar leerkrachten heeft het onderwijs niet vergemakkelijkt. Voor het eerst sinds 2019 zien we een stijging in de testscores. Het enige gebied waarop leerlingen nog slechter scoren, is luistervaardigheid.

Verbetering?
Welke verbeteringen hebben leerlingen geboekt? Is het een kleine of grote verbetering? Het gaat om een aanzienlijke verbetering op een aantal vakken. Bij begrijpend lezen behaalden leerlingen in 2022 bijvoorbeeld zeer lage scores, wat resulteerde in een grote leervertraging ten opzichte van 2019. In het rapport van het onderzoek van KU Leuven Katholiek Onderwijs Vlaanderen schatten ze deze leervertraging in als 13 maanden. Dit jaar is de leerachterstand bijna gehalveerd naar 8 maanden.

Wat is er gebeurd?
Sommigen spreken van een "hernieuwd engagement" (professor De Witte, interview VRT). Leerkrachten zijn zich bewust van de problemen in het onderwijs, dat is niets nieuws. Gelukkig blijven leerkrachten steeds gemotiveerd om te blijven werken aan het onderwijs. Beginnen we hier nu dan eindelijk de vruchten van te plukken? Daarnaast spelen investeringen in het onderwijs en in onderwijsmiddelen zoals laptops een grote rol.

Het belang van sterke leerlingen
Vorig jaar waren de testscores overal gedaald, ook bij leerlingen die normaal gesproken hoger scoorden. Dit jaar zijn de scores van de sterke leerlingen opnieuw gestegen, wat op zijn beurt zal zorgen voor een hoger gemiddelde. Dit heeft een grote impact op de rest van de leerlingen. Sterk scorende leerlingen trekken vaak andere leerlingen mee in hun scores. Een goede score helpt dus zwakkere leerlingen om zich te motiveren en beter te presteren.

Enkel op het vlak van luistervaardigheid moet nog gewerkt worden. En we zijn nog niet helemaal teruggekeerd naar de cijfers van voor de coronapandemie. Maar wij zijn alvast heel blij met deze resultaten en hopen dat deze positieve trend leerkrachten en leerlingen zal motiveren.

Bronnen: