Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

Nederland van toen tot nu

Nederland van toen tot nu

De canon van de Nederlandse geschiedenis in eenvoudige taal

Sinds de oorspronkelijke uitgave van dit mooie initiatief verscheen, is er veel veranderd in het perspectief waarmee we naar onze geschiedenis kijken.
Wat zijn in deze nieuwe canon de ijkpunten van de geschiedenis? En wat is er veranderd in de afgelopen meer dan 10 jaar? Met het verschijnen van een totaal herziene editie zijn we weer aan de slag gegaan en hebben we alle mutaties en nieuwe vensters verwerkt.

Nederland van toen tot nu is bedoeld als opstap naar meer verdieping. Bij elk onderwerp staan tips voor een leuke activiteit of voor meer informatie, bijvoorbeeld een museum, een televisieprogramma of een website. In de woordenlijst achterin worden alle moeilijke woorden uitgelegd.

Inburgeraars en jongeren vergroten met dit boek hun kennis van de Nederlandse geschiedenis -en daarmee van de Nederlandse samenleving. Tegelijkertijd oefenen zij met taal. De bijbehorende lesbrief bevat van elk onderwerp vier vragen: 1) een begrijpend lezen vraag; 2) een verdiepingsvraag; 3) een doe-vraag; 4) en een discussievraag.

Titel: Nederland van toen tot nu - Geschiedenis in gewone taal
Oorspronkelijke tekst: Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon
Hertaling: Frans van Duijn en Jérôme Jacquot
Leesniveau: A2/B1
Aantal pagina’s: 112
Paperback, geïllustreerd
Met lesbrief (deze wordt nog herzien)
ISBN: 978 90 8696 067 5

ISBN: 978-90-8696-067-5

€ 18,50
  • Bij afname van 10 stuks: € 15,00 per stuk