Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

Werk met makkelijke boeken aan taalachterstand in de klas

Het aantal kinderen in het Nederlandstalige onderwijs met een andere thuistaal blijft stijgen. De leerkrachten schreeuwen terecht om meer ondersteuning om aan de taalachterstand en taaldiversiteit in de klas te werken. Er is politieke wil, maar de maatregelen zullen niet meteen voelbaar zijn. Leerkrachten kunnen alvast met onze makkelijke boeken voor beginnende jonge lezers aan de slag.

Bijna helft kinderen met andere thuistaal in stad Antwerpen

Het is al enkele jaren een onmiskenbare trend: het stijgende aantal kinderen in het Vlaamse onderwijs dat een andere thuistaal heeft dan het Nederlands. De laatste berekening toont aan dat dit fenomeen blijft toenemen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) berekende dat in totaal 21,5 procent van de leerlingen uit het basisonderwijs thuis geen Nederlands spreekt. In het schooljaar 2012-2013 was dat nog 17,6 procent.

In de stad Antwerpen is bijna de helft van de kinderen anderstalig. In de Vlaamse rand rond Brussel en in Brussel zelf, zijn anderstalige kinderen zelfs in de meerderheid.

“Deze cijfers bewijzen dat maatregelen om de taalachterstand bij te spijkeren bij kinderen en jongeren broodnodig blijven”, zegt Celis, zelf oud-leerkracht, in Het Nieuwsblad “Hoe vroeger we daarmee beginnen en hoe grondiger we dat doen, hoe beter voor alle leerlingen en voor de leraars.”

Ook minister van onderwijs Hilde Crevits is zich bewust van het probleem. “Door de stijgende groep anderstaligen zullen er extra inspanningen én middelen nodig zijn”, zegt de minister in Het Laatste Nieuws. “Dit is dé uitdaging van de toekomst.”

Meer middelen en inspanningen

Wij zijn het er helemaal mee eens dat inspanningen en middelen nodig zijn. Het gebrek aan ondersteuning om om te gaan met het groeiende aantal anderstalige kinderen, was trouwens een van de redenen voor de algemene staking van het onderwijspersoneel vorige week.

We hopen ook dat de volgende regering, die na de verkiezingen in mei in het zadel komt, effectief middelen vrijmaakt om onderwijspersoneel te ondersteunen. Kleinere klassen bijvoorbeeld of meer zorguren lijken onmisbaar om de taaldiversiteit in de klassen te hanteren.

Maar zelfs als de politieke wil aanwezig is, zullen de leerkrachten in de klas nog wel even geduld moeten hebben: na de verkiezingen in moeten er regeringen worden gevormd en we weten allemaal hoe lang dat bij ons kan duren.

Twee reeksen met verhaaltjes in makkelijke taal

Om leerkrachten in de basischool alvast te helpen met de taaldiversiteit in de klas, hebben wij twee reeksen boeken in makkelijk Nederlands gemaakt: MIjn Klas en Superrr. De verhalen in die boekjes zijn geschreven in heel gemakkelijke taal, maar zijn ook écht leuk om te lezen voor kinderen.

Heel wat leerkrachten in de lagere school hebben intussen onze series  ontdekt.

De boeken kosten € 8,95 per titel. Ze hebben een harde kaft en bevatten verhaaltjes van 40 pagina's met illustraties. 

Het is ook altijd fijn als je als leerkracht een pakket met alle titels uit de reeks in de klasbibliotheek kan zetten.

Daarom hebben we zeer interessante, ronde pakketprijzen: 80 euro voor 10 boekjes uit de reeks Mijn Klas en  80 euro voor 10 boekjes uit de reeks Superrr.

Deel dit bericht:

 

Lezen voor Iedereen

Voor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Lezen voor Iedereen romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug.

 

Keurmerk Makkelijk Lezen

 

Bekijk nieuwsarchief

Nieuws