Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

Leesmotivatie in het middelbaar onderwijs

Laatste deel van Het talent van ...Veel middelbare scholieren lezen niet graag, dat is geen geheim. Het is echter wel een groot probleem, want recent onderzoek heeft uitgewezen dat de dalende motivatie tot lezen bij leerlingen voor problemen kan zorgen bij de taalbeheersing in hun moedertaal. Sterker nog: sommige leerlingen lopen het risico om laaggeletterd de middelbare school te verlaten.

Vaak ontstaat het probleem al in het lager onderwijs. Kinderen leren lezen en halen daar plezier uit. Maar vanaf het moment dat ze moeten lezen om te leren, gaat het bij sommige kinderen fout. Ze ontwikkelen een lage leesmotivatie, die zich kan uiten in verschillende vormen:

Vermijding: de neiging om lezen uit de weg te gaan;

Ervaren moeilijkheid: de opvatting dat lezen een moeilijke activiteit is;

Waardeloosheid: het idee dat lezen geen waarde heeft;

Anti-sociale doelen: de neiging om gesprekken met anderen over lezen uit de weg te gaan of leesactiviteiten van anderen belachelijk te maken.

Als kinderen een lage leesmotivatie hebben, gaat dat vaak ook gepaard met een lage leesvaardigheid. Omdat een kind veel taal leert door het lezen van teksten, is dit een onmisbare schakel in het onderwijs. Wanneer een leerling dan een lage leesmotivatie heeft en problemen ervaart met lezen ontbreekt deze belangrijke schakel in de vorming van de leerling. Daarom is het belangrijk om toch opnieuw de leesmotivatie van de leerling op te krikken. Recente studies bieden een paar mogelijke oplossingen aan.

De belangrijkste pijlers die uit dit onderzoek voortkwamen zijn waarde, zelfvertrouwen, interesse en doelen. Wanneer leerlingen het gevoel hebben dat ze iets leren uit een tekst, krijgt deze tekst en ook het lezen een zekere waarde voor de leerling. Hierop sluit ook de meer persoonlijke pijler ‘interesse’ aan, want wanneer een leerling een tekst kan lezen die hem/haar persoonlijk interesseert, zal de neiging tot lezen groter worden. Met ‘doelen’ maakt men een onderscheid tussen een beheersingsdoel: de leerling wil het voor zichzelf beter doen; en een prestatiedoel: de leerling wil het zeker zo goed doen als de rest van de klas. Al deze pijlers staan natuurlijk in wederzijds contact met het zelfvertrouwen van de leerling. De leerling krijgt zelfvertrouwen uit succeservaringen van de andere pijlers.

Bij uitgeverij Lezen voor Iedereen willen wij graag deel uitmaken van deze succeservaringen. Aangezien leerlingen vaak bij de overgang van het lager onderwijs naar het middelbaar onderwijs een lagere leesmotivatie ervaren, hebben wij een gepast antwoord om deze leesmotivatie terug de hoogte in te krijgen. Onze serie Het talent van… gaat over jongeren van 12 en 13 jaar die zich niet gezien voelen, maar toch een specifiek talent hebben dat ze willen delen. De onderwerpen van deze serie gaan van sport, tot muziek, tot koken! Deze verhalen, geschreven in gemakkelijke taal, zijn speciaal voor leerlingen die wat leesachterstand ondervinden geschreven om hen toch een leuk boek over hun interessegebied aan te bieden. Zo hopen wij de vier pijlers van de leesmotivatie van de leerling aan te spreken, en de leesmotivatie van de leerling terug de hoogte in te krijgen!

Meer informatie over de boeken in de serie Het talent van… vind je op onze website

Volg ons op Facebook
Volg ons op LinkedIn
Schrijf in voor onze e-updates

Bron

Bekijk nieuwsarchief

Nieuws