Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

Actieplan leesbevordering: ook aandacht voor kwetsbare doelgroepen

In het Vlaams parlement stelde Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, het actieplan Leesbevordering voor. Dat werd opgesteld door BoekenOverleg, een platform van actoren uit het boeken- en letterenvak. Wij lazen dat document natuurlijk met bijzondere aandacht: werd er ook gedacht aan onze doelgroep, namelijk mensen die moeilijk lezen?

En jawel, we vinden het een veelbelovend actieplan. We ambiëren bovendien een rol te spelen in de uitvoering ervan.

Leesplezier

In de inleiding lezen we alvast: het actieplan “wil bijdragen tot een nieuwe dynamiek over beleidsdomeinen heen, met leesplezier als rode draad”. Leesplezier is inderdaad een kernwoord, het komt  32 keer voor in de tekst. En dat juichen we toe! Want het komt prima overeen met onze visie op leesbevordering: leesplezier staat voorop. Want uit leesplezier volgen leeskilometers. En daar doen we het voor.

Maar kunnen ook moeizame lezers leesplezier ervaren? Jawel, daar zijn wij van overtuigd, tenminste als je hen boeken aanbiedt met een aangepast leesniveau. En daarvoor kunnen ze bij ons terecht, met ons aanbod aan boeken met leesniveau A1 tot B1.

Leeskansen voor kansengroepen 

Een van de speerpunten van het actieplan:  het “Bewustmaken van de impact en de kansen die lezen en leesbevordering kunnen bieden voor de ontwikkeling van culturele, sociale en andere competenties (… ) met bijzondere aandacht voor kansengroepen en specifieke doelgroepen zoals mensen met een leesbeperking, mensen met een migratieachtergrond, anderstalige nieuwkomers, mensen in kwetsbare leefsituaties, ouderen in woonzorgcentra, jongeren in bijzondere jeugdzorg, mensen in gevangenis, patiënten in psychiatrische zorginstellingen en centra geestelijke gezondheidszorg…”

Die opsomming heeft natuurlijk een mooie overlap met ons publiek. Want naast de diversiteit aan leesniveaus van onze boeken, spelen de verhalen  zich ook af in diverse omgevingen. Omgevingen die onze lezers zullen herkennen en die hen zullen boeien.

Zo maken onze boeken de lezer niet alleen sterker door de leesoefening op zich, maar ook omdat hij of zij iets bijleert over zijn of haar wereld. Met fictieverhalen én met informatieve boeken. Denk wat dat laatste betreft maar aan onze reeks Mijn Leven, gericht op zelfredzaamheid. Of onze reeks informatieve werkboeken Top 15 - Leuk om weten.

Leesbeleid in scholen

Wat we ook graag lazen, is "de ambtitie om lezen en leesplezier structureel in te bedden in het onderwijs. "Een verankering van leesplezier binnen de ontwikkelingsdoelen, eindtermen en leerplannen zou het belang van een schoolbreed leesbeleid onderstrepen." 

En onze doelgroep wordt niet vergeten, zoals blijkt uit deze passage:

“De keuze voor een duurzaam leesplezier- en leesstimuleringsbeleid in kleuter- en leerplichtonderwijs – met bijzondere aandacht voor het technisch, beroeps- en buitengewoon onderwijs komt elke leerling ten goede. Dit geldt ook voor het volwassenonderwijs – en NT1- en NT2-onderwijs.”

En die laatste  zijn de schoolomgevingen waar onze boeken bij uitstek voor geschikt zijn. Want samen met de lesbrieven en de werkboeken over lezen vormen ze perfect lesmateriaal: ze maken het mogelijk om  te diversifiëren, brengen animo in de klas en weken maatschappelijke discussies los . Zo doet de reeks De Leesstraat het uitstekend in de NT2-klassen en krijg je met onze Kompas-reeks ook bso’ers aan het lezen, nadenken en discussiëren over maatschappelijke thema’s.

Beschikbare expertise in leesbevordering

Het document bevat ook een oproep:  culturele organisaties en actoren worden uitgenodigd om hun expertise, ervaring en kennis in te zetten bij de uitrol van het actieplan. “Ook uitgevers kunnen een actieve rol opnemen”, lezen we letterlijk in het actieplan.

Wel, Lezen voor Iedereen is kandidaat om, met het bestaande boekenaanbod en de karrenvracht aan expertise, dit actieplan mee te helpen uitvoeren. We hopen dat het ons in staat om ons aanbod nog te versterken en gerichter te verspreiden.

Deel dit bericht:

 

 

Lezen voor Iedereen

Voor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Lezen voor Iedereen romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug.

 

Keurmerk Makkelijk Lezen

Volg ons via Facebook

Bekijk nieuwsarchief

Nieuws