Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

Week van de geletterdheid: ouders en boeken

Het is de Week van de Geletterdheid. De nadruk ligt dit jaar op geletterde ouders: “geletterde ouders zijn sterke ouders.”  

Een sterk en nuttig thema, want ouders zijn een belangrijke schakel in de strijd tegen laaggeletterdheid. Hun kinderen zijn tenslotte de potentieel laaggeletterden in de toekomst. 

School en ouders

Cover boek Topscorer Jongen met bal

Op die dynamiek speelt het project school en ouders heel goed in: samenwerkingen tussen basiseducatie en scholen, waar de ouders taallessen krijgen op school. Ze gaan dan aan de slag met het materiaal van de school: de schoolagenda’s, de brieven van de juf, … Onder andere de Europaschool in Genk heeft dit succesvol geïmplementeerd.

Zo werken scholen en volwasseneneducatie dus op een slimme manier samen aan het verhogen van de geletterdheid van families: de familiegeletterdheid.

Families worden vergeten bij inzet op leesbevordering

Wij zien nog een extra uitdaging om, ook via ouders op school, een taalrijke omgeving thuis te creëren. 

En daar kunnen boeken een rol in spelen. 

Zo duidt de Europese geletterdheidsexpertengroep High Level Group of experts on Literacy (http://www.eli-net.eu) in haar laatste rapport nog eens op de enorme rol die leesbevordering kan spelen:

“Werken aan leesbevordering in de gehele maatschappij is erg belangrijk. De familie is echter een vaak verwaarloosde mogelijkheid voor het creëren van een geletterde omgeving.”

Wij hebben in ons aanbod boeken met verhalen die ouders samen met hun kinderen met plezier zullen lezen. Op een aangepast leesniveau bovendien.

Het ontroerende verhaal van Anne Frank zal bijvoorbeeld zowel ouders als kinderen aanspreken. Of samen griezelen met Dracula. Ook De schoolbus en andere korte verhalen bevat verhaaltjes die leuke familieleesmomenten kunnen opleveren.

Volksverhalen

Kijk ook naar de volksverhalen, waar families met een migratie-achtergrond een stukje thuislandcultuur kunnen terugvinden. In verhalen uit het Midden-Oosten lees je over Hassan De Wever en Sinbad de zeeman. En Balkangezinnen zullen in Verhalen uit Oost-Europa, graag lezen over de draak van Kakau. Afrikaanse gezinnen kunnen leesplezier hebben met Verhalen van de spin Aanansi.

Met die boekjes kan het echt lukken om met de familie het boek te lezen. En er kan dan over gepraat worden in de thuistaal. Da's pas werken aan familiegeletterdheid!

Indrukwekkende resultaten met goesting in lezen

In Europa zijn er verschillende familiegeletterdheidsprogramma’s die ouders helpen om het lees- en schrijfniveau van hun kinderen te verhogen. Het aanwakkeren van de goesting om te lezen staat in dit soort programma’s vaak centraal. Deze programma’s behalen indrukwekkende resultaten, blijkt uit onderzoeken.

Een onderdeel van zo’n programma in Ierland heeft de leuke naam FRED. Dat staat voor familiy reading every day. Een versie daarvan maken in het Nederlands is niet moeilijk: FLED. Families lezen elke dag, Dat klinkt ons alvast als muziek in de oren!

Bekijk nieuwsarchief

Nieuws