Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

De leeslat op de juiste hoogte in het Vlaamse onderwijs

We kregen de laatste tijd heel wat alarmberichten over de dalende kwaliteit van het Vlaamse onderwijs. 

Eerst waren er de resultaten van een studie van de KU Leuven die internationale onderzoeken van de voorbije jaren combineert. Daaruit bleek dat zowel lees- als rekenvaardigheid van Vlaamse leerlingen de laatste 15 jaren flink achteruit zijn gegaan.

Dan was er ook een peilingsproef, die aantoonde dat meer leerlingen de minimumdoelen voor Nederlands en wiskunde niet halen.

De lat op de juiste hoogte

In het kielzog van deze confronterende resultaten ontspon zich een discussie over “de lat”: de eindtermen of de minimumdoelen die leerlingen op een bepaalde leeftijd voor lezen of rekenen moeten halen.

Volgens sommigen leggen we die lat te laag. Anderen vinden dan weer dat we de lat net te hoog leggen.

Vanuit de Vlaamse scholierenkoepel kwam de uitspraak: "ambitieus onderwijs legt de lat niet hoger of lager, maar wel op de juiste plaats."

Dat vinden wij een rake opmerking: het gaat er inderdaad om dat je haalbare doelen formuleert. Natuurlijk zijn die niet voor iedereen dezelfde.

De lat voor leesvaardigheid

De lat op de juiste hoogte leggen, is exact wat wij met onze boeken in makkelijke taal doen.

Natuurlijk willen we de norm voor leesvaardigheid in het algemeen niet naar beneden trekken. Nee, we leggen de leeslat lager voor moeilijk lezende jongeren, zodat ook zij erover kunnen springen.

Want we willen kinderen en jongeren met leesproblemen, bijvoorbeeld veroorzaakt door een andere taalachtergrond, door dyslexie of door mentale beperkingen, ook laten genieten van een mooi verhaal en het daarbij horende leesplezier laten beleven.

Kinderen en jongeren met normale leesvaardigheden kunnen dan natuurlijk gewoon van het rijke "gewone" aanbod aan jeugdliteratuur blijven genieten. 

Differentiëren, al in de basisschool

Wil jij als leerkracht ook de leeslat op de juiste hoogte leggen en differentiëren? Dat kan met ons boekenaanbod al van in de lagere school, met de boekjes uit de reeks Mijn Klas en Superrr. Of probeer  De Blauwe gitaar, met vier spannende verhaaltjes in één boek.

We hebben ook boeken op diverse leesniveaus die je kan inzetten in het secundair onderwijs: BoekenBoeien, Daar kun je op rekenen, Flitsen, Schaduw-reeks, ...

Wil je een concreet idee krijgen van onze jongerenboeken? Kijk dan zeker eens naar ons proefpakket, met een titel uit verschillende reeksen.

Deel dit bericht:

 

Lezen voor Iedereen

Voor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Lezen voor Iedereen romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug.

 

Keurmerk Makkelijk Lezen

 

Bekijk nieuwsarchief

Nieuws